Zašto Angažovati Agenta za Nekretnine?

dobar agent za nekretnine

Agent će vam pomoći sa svojim znanjem, veštinama pregovaranja i smernicama kroz proces kupovine nekretnine.

Možda se pitate: “Zašto bih trebao zaposliti agenta za nekretnine?” Ili se možda pitate, šta će mi agent za nekretnine kada na Internetu mogu pronaći sve potrebne informacije o stanovima i kupovini jednog?

Kao kupac, Vi ne plaćate korišcenje usluga agenta za nekretnine. Troškove provizije uvijek snosi prodavac.

Naknade za prodavca obično su oko 7% na prvih 100.000 eura kupovne cene, uz naknadu od 2,5% na preostali iznos. Zavisno o tome u kojoj ste nadležnosti, porez se može platiti povrh provizije nakon što se nekretnina proda.

Agenti imaju znanje

Istina je da je internet znatno olakšao pronalaženje nekretnina i traženje novog doma. Pojedinosti koje su pre bile dostupne samo agentima nekretnina sada su dostupne svima. Jedan od najvrjednijih podataka za kupce je istorija prodaje jedinice i prodajne cene sličnih jedinica u istoj zgradi ili u blizini.

dobar agent za nekretnine

Uprkos svim informacijama dostupnim na internetu, dobar agent za nekretnine može vam prvo predloziti nove ponude, tako da možete biti u prednosti. Agenti su takođe često “upoznati” sa predstojecim ponudama koji još nisu ni došle na tržište.

Osim toga, poseduju opsežno znanje o tržišnim uslovima, cenama, zgradama i naseljima – koje su nekretnine dobra kupovina, a koje treba izbegavati.

Solidne veštine pregovaranja

Jedna od najvažnijih veština koje agenti za nekretnine donose na sto su veštine pregovaranja. Za razliku od kupca, oni nisu emocionalno vezani za nekretninu i mogu pregovarati u vašem najboljem interesu.

Vaš će vas agent moći provesti kroz postupak kupovine, uključujući informacije o dugovima poreza na imovinu, porezu na prenos imovine i naknadama za useljenje. Takođe će moći preporučiti notare ili advokate za pomoć pri pregledu papirologije, što ponekad može biti zbunjujuće.

Leave a comment

Your email address will not be published.